Молитвы
Тропа́́рь, глас 8:
        Бога́тство ви́дев чи́стыя души́ твоея́, Васи́лие, / укра́сти тща́шеся пра́ведных враг, / подусти́ господи́на твоего́, / и́же покра́денного ра́ди бога́тства своего́ преда́в тя судии́, / и от того́ непови́нне мно́гия претерпе́л еси́ му́ки, / непобеди́м пребы́в до сме́рти. / Тем, я́ко прие́мый вене́ц страда́ния от всех Влады́ки, / моли́ всем от напа́стей свобо́дным бы́ти, / чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Ин тропа́рь, глас 8:
        Я́ко пресве́тлое со́лнце, / возсия́л еси́ чудесы́ свои́ми в Сиби́рстей стране́, / в Мангазе́йских преде́лех, / но́вый му́чениче, непови́нный страда́льче, свя́те Васи́лие! / За чистоту́ душе́вную и теле́сную пострада́л еси́ от лю́таго врага́ / распале́нием и немилосе́рдием господи́на своего́ / и от нача́льствующаго бо ту градска́го непра́веднаго судии́, / и му́ки непови́нно претерпе́л еси́, / и кровь свою́ святу́ю пролия́л еси́, / жела́я ве́чнаго Ца́рствия Небе́снаго. / Сего́ ра́ди Христо́с Бог венча́ тя му́ченическими венцы́ на Небеси́, / и на земли́ просла́ви, / и Свои́м Бо́жиим про́мыслом повеле́ земли́ само́й от недр свои́х / гроб, и те́ло твое́, и сра́чицу, обагре́нную кро́вию твоею́, израсти́ нетле́нно. / И ны́не притека́ющим к тебе с ве́рою и везде́ призыва́ющим свято́е и́мя твое́ / поле́зная вся, и грехо́в оставле́ние, и телесе́м здра́вие подава́й, / чту́щим ве́рою святу́ю па́мять твою́, / и моли́ Христа́ Бо́́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, глас 8:
        От гра́да Яросла́вля Бо́жиим смотре́нием / в страну́ Сиби́рскую прише́дшаго / и за целому́дрие от господи́на своего́ / в Мангазе́и пострада́вшаго, / блаже́нного Васи́лия почти́м, / его́же Христо́с Бог му́ченическим венце́м венча́ на Небеси́, / нетле́нием и чудесы́ просла́ви на земли́. / Ты же, честны́й страда́льче, / предста́тельством свои́м страну́ на́шу в ми́ре сохрани́ / и моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

НА У́ТРЕНИ
На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.
По 1-м стихосло́вии седа́лен глас 1:

        Наста́ всечестны́й день пра́зднества / пренесе́ния моще́й твои́х, прехва́льне му́чениче Васи́лие, / от Тазу́ реки́ в Туруха́нск, в оби́тель Святы́я Тро́ицы. / Ра́дуются сердца́ ве́рных, красу́ется Це́рковь с вопию́щими: / его́же уби́сте и вмени́сте безче́стна, / сей ны́не на тве́рди Небе́сней изоби́лует сла́вою благода́ти, / в сы́нех Бо́жиих яви́ся. / Ди́вен еси́, Го́споди, не зри́ши лица́, но изволе́ния душе́вного. / Сла́ва венча́вшему Ти в ко́емждо ро́де му́ченики Твоя́, / сла́ва де́йствующему Ти си́лою во святы́х Твои́х.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
        Ма́терь Тя Бо́жию и Де́ву мо́лим вси вои́стину, / в щедро́ты Твоя́ вопие́м, любо́вию прибега́юще к Твое́й бла́гости: / Тя бо и́мамы, гре́шнии, Засту́пницу / и Тебе́ стяжа́хом в напа́стех спасе́ние, еди́ну Пречи́стую.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:
        Не ктому́ держа́ва го́рдых челове́к / возмо́жет по убие́нии над непови́нными мучи́тельство име́ти, / но па́че са́ми уразуме́ют, коль подвиза́вшееся окая́нне уби́йством, / и́бо мня́щиися пораже́ннии коль све́тлии душе́ю горе́ со А́нгелы ны́не торжеству́ют, / на земли́ же священносло́вятся Це́рковию страда́ния их в ро́де и ро́де. / Го́споди, му́ченика Твоего́ моли́твами изле́й на нас ве́лию Твою́ ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
        Сло́во О́тчее, Христа́, Бо́га на́шего, / от Тебе́ воплоти́вшагося, позна́хом, Богоро́дице Де́во, / еди́на Чи́стая, еди́на Благослове́нная, / тем непреста́нно Тя воспева́ющее, велича́ем.
 
По полиеле́и седа́лен, глас 8:
        Прехва́льне му́чениче Госпо́день Васи́лие, / целому́дрия был еси зерца́ло, друг Христо́вы кро́тости, / исто́чник ми́лости, презира́тель тле́ннаго бога́тства, / в нищете́ су́щим обогати́тель. / и́стины яви́ся почита́тель, доброде́тели и благоче́стия о́браз, / над страстьми́ влады́ка, духо́в лука́вых прогони́тель, / боле́зней и нечисто́т цели́тель гото́внейший, / раздая́тель от Бо́га прося́щим ми́лости. / Умири́ жи́тельство в днех на́ших, приснопа́мятне, мо́лимся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
        Стена́ непобеди́мая нам, христиа́ном, еси́, Богоро́дице Де́во, / к Тебе бо прибега́ющее, невреди́ми пребыва́ем / и, па́ки согреша́ющее, и́мамы Тя Моли́твенницу. / Тем, благодаря́щее, вопие́м Ти: / ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
        Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Возвесели́ться пра́ведник о Го́споде / и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́тимися к Тебе́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 63.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
        Досто́йный ублаже́ния, му́чениче Васи́лие, / егда́, боле́знуя непови́нно, / в му́ках свои́х глаго́лал еси́: / лю́ты у́бо настоя́щия му́ки, / но ра́достна ве́чная жизнь.

Конда́к, глас 4:
        Страда́ние соверши́в свя́те, / погребе́ния же честна́го не сподо́бився, / в ти́нное ме́сто вве́ржен / и попира́емь был еси́ от мимоходя́щих, / но Бог просла́ви мо́щи твоя́ чуде́сным явле́нием, Васи́лие, / прославля́яйся во святы́х Свои́х, / дая́й страда́льцем вене́ц нетле́нный.

Ин конда́к, глас 4:
        Иже но́вый в му́ченицех непови́нный страда́льче, / свя́те Васи́лие, преревнова́л еси́ Ио́сифу Прекра́сному и Моисе́ю У́грину во искуше́ниих, / за чистоту́ душе́вную и теле́сную / му́ки непови́нно претерпе́л еси́. / Сих ра́ди просла́ви тя Бог,/ и святы́я твоя́ мо́щи, по явле́нию твоему́, / от Мангазе́и к Енисе́ю во оби́тель Святы́я Тро́ицы / ту су́щим настоя́телем принесо́шася / и подаю́т исцеле́ния с ве́рою приходя́щим / и везде́ призыва́ющим свято́е и́мя твое́. / Страстоте́рпче святы́й, / моли́ Христа́ Бо́га / о правосла́вном наро́де на́шем / и о всех во́ех на́ших, / побе́ду и одоле́ние нам на всех / непросвеще́нных иноязы́чных лю́дех дарова́ти, спобо́рствуя / ,и от междоусо́бныя бра́ни спасти́ся всем моли́.

Ин конда́к, глас 4:
        Просвети́ся Боже́ственною благода́тию, Боголю́бче, / целому́дрием и терпе́нием тече́ние свое́ му́ченически сконча́л еси́, / те́мже и по сме́рти яви́ тя све́тлость жития́ твоего́, / источа́еши бо чудесы́, / с ве́рою приходя́щим к честно́му гро́бу твоему́ и вопию́щим: / ра́дуйся, святы́й Васи́лие, / Мангазе́йский и всея́ Сиби́ри чудотво́рче.

Моли́тва

        Святы́й му́чениче Христо́в Васи́лие, ра́дости святы́х единовсе́льниче, на́ших скорбе́й и печа́лей премени́телю и вся́кого зла де́монскаго губи́телю, припа́дая, молю́ ти ся: прииди́ в заступле́ние мое́, я́ко да очи́стится ум мой от дея́ния грехо́внаго, поне́же лиша́юся за сие́ благода́ти Бо́жия; не име́ю тве́рда основа́ния к покая́нию, даждь ми умиле́ние душе́вное и сле́зы грехоомыва́тельныя, воздежи́ ру́це твоя́ святы́я за убо́гую мою́ ду́шу ко Го́споду Иису́су Христу́, не оста́ви мене́, гре́шнаго, ра́ди моего́ невоздержа́ния, укрепи́ мя бе́дсствующаго душе́вными по́мыслы и вне́шними обурева́нии, и́миже сам себе́ вина́ быва́ю, или́ от ненави́дящих мя впра́вду, но вся по грехо́м мои́м пра́ведно бы́ти испове́даю. Бу́ди ми, малоду́шному, покрови́тель и побо́рник благ и ми́лостив, присеща́й мя, гре́шнаго, в ско́рбех и печа́лех и сохраня́й от вся́каго смуще́ния проти́внаго, да не когда́ прогне́ваю Бо́га моего́ и тебе́, смоле́бника моего́ блага́го, но утверди́ мя моли́твами твои́ми в стра́се Бо́жии и досто́йна покажи́ своея́ всегда́ ми́лости. Ами́нь.

Скачать в формате Word

 
След. »